ary
24 مرداد 1401 - 16:55

بازی‌های کشورهای اسلامی؛ وزنه‌برداران ایران به مدال نقره و برنز دسته ۱۰۹ کیلوگرم رسیدند

تهران- ایرنا- ملی‌پوشان ایران به مدال نقره و برنز مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در دسته ۱۰۹ کیلوگرم رسیدند.

به گزارش ایرنا، رقابت‌های وزنه برداری بازی‌های کشورهای اسلامی با مسابقات دسته ۱۰۹ کیلوگرم مردان پیگیری شد. در این دسته مهدی کرمی و پیمان جان نماینده ایران بودند. در دسته ۱۰۹ کیلوگرم روسلان نورالدینف حضور داشت که یکی از اسطوره‌های وزنه‌برداری ازبکستان به شمار می رود. رکورد دوضرب و مجموع دسته ۱۰۹ کیلوگرم در اختیار روسلان است. رکورد یک ضرب این دسته نیز به وزنه‌بردار چینی تعلق دارد.

روسلان با ثبت ۲۴۱ کیلوگرم در دوضرب و ۴۳۵ کیلوگرم در مجموع رکورددار جهانی دسته ۱۰۹ کیلوگرم به شمار می‌رود. یانگ ژی از چین نیز با مهار ۲۰۰ کیلوگرم رکوردار حرکت یک‌ضرب است.

نتایج حرکت یک‌ضرب

نتایج حرکت یک‌ضربمهدی کرمی یکی از نمایندگان ایران در دسته ۱۰۹ کیلوگرم بود که نیز هر ۳ حرکت خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و در نهایت با رکورد ۱۷۳ به عنوان دومی رسید. وی وزنه های ۱۶۳، ۱۶۷ و ۱۷۳ کیلویی را بالای سر برد.

پیمان جان دیگر نماینده کشورمان در این وزن ابتدا در مهار وزنه ۱۶۵ کیلوگرم ناموفق بود اما در حرکت دوم وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را مهار کرد و در حرکت پایانی خود وزنه ۱۷۰ کیلوگرم را انداخت و با رکورد ۱۶۶ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

روسلان نورالیدینوف ازبک قهرمان جهان و المپیک در یکضرب با مهار ۱۸۷ کیلو به مدال طلا رسید.

حرکات دوضرب

‌مهدی کرمی نخستین وزنه‌بردار ایران بود که برای حرکت دوضرب به روی تخته رفت و موفق به مهار وزنه ۲۰۱ کیلوگرمی شد. وی در حرکت دوم نتوانست وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی را مهار کند اما در حرکت سوم بر وزنه ۲۰۷ کیلوگرم غلبه کرد تا مدال برنز خود را در حرکت دوضرب و مجموع قطعی کند. وی در مجموع ۳۸۰ کیلوگرم را به نام خود ثبت کند.

‌پیمان جان که در حرکت نخست دوضرب  وزنه ۲۰۱ کیلوگرمی را مهار کرده بود در حرکت دوم نیز با اقتدار وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی را مهار کرد تا مدال دوضرب و مجموع وی قطعی شود. کادر فنی برای پیمان جان درخواست کردند که در مهار آن موفق بود و در نهایت موجب شد تا مدال نقره دوضرب و مجموع را از آن خود کند. وی در مجموع موفق  به ثبت رکورد ۳۸۲ کیلوگرم  شد.

در حرکت دوضرب دسته ۱۰۹ کیلوگرم روسالان با ۲۳۰ کیلوگرم به مدال طلا رسید.

نتیجه مجموع رقابت‌های دسته ۱۰۹ کیلوگرم

در مجموع رقابت‌های دسته ۱۰۹ کیلوگرم روسلان نورالدینوف با ۴۱۷ کیلوگرم به مدال طلا رسید و پیمان جان با ۳۸۲ کیلوگرم در جایگاه دوم قرار گرفت. مدال برنز مجموع نیز به مهدی کرمی رسید.

پیمان جان دیگر نماینده کشورمان در این وزن ابتدا در مهار وزنه ۱۶۵ کیلوگرم ناموفق بود اما در حرکت دوم وزنه ۱۶۶ کیلوگرم را مهار کرد و در حرکت پایانی خود وزنه ۱۷۰ کیلوگرم را انداخت و با رکورد ۱۶۶ کیلوگرم به مدال برنز رسید.

روسلان نورالیدینوف ازبک قهرمان جهان و المپیک در یکضرب با مهار ۱۸۷ کیلو به مدال طلا رسید.

حرکات دوضرب

حرکات دوضرب‌مهدی کرمی نخستین وزنه‌بردار ایران بود که برای حرکت دوضرب به روی تخته رفت و موفق به مهار وزنه ۲۰۱ کیلوگرمی شد. وی در حرکت دوم نتوانست وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی را مهار کند اما در حرکت سوم بر وزنه ۲۰۷ کیلوگرم غلبه کرد تا مدال برنز خود را در حرکت دوضرب و مجموع قطعی کند. وی در مجموع ۳۸۰ کیلوگرم را به نام خود ثبت کند.

‌پیمان جان که در حرکت نخست دوضرب  وزنه ۲۰۱ کیلوگرمی را مهار کرده بود در حرکت دوم نیز با اقتدار وزنه ۲۰۶ کیلوگرمی را مهار کرد تا مدال دوضرب و مجموع وی قطعی شود. کادر فنی برای پیمان جان درخواست کردند که در مهار آن موفق بود و در نهایت موجب شد تا مدال نقره دوضرب و مجموع را از آن خود کند. وی در مجموع موفق  به ثبت رکورد ۳۸۲ کیلوگرم  شد.

در حرکت دوضرب دسته ۱۰۹ کیلوگرم روسالان با ۲۳۰ کیلوگرم به مدال طلا رسید.

نتیجه مجموع رقابت‌های دسته ۱۰۹ کیلوگرم

نتیجه مجموع رقابت‌های دسته ۱۰۹ کیلوگرمدر مجموع رقابت‌های دسته ۱۰۹ کیلوگرم روسلان نورالدینوف با ۴۱۷ کیلوگرم به مدال طلا رسید و پیمان جان با ۳۸۲ کیلوگرم در جایگاه دوم قرار گرفت. مدال برنز مجموع نیز به مهدی کرمی رسید.

منبع: ایرنا
شناسه خبر: 590314