ary
24 مرداد 1401 - 15:39

دستور کاشت یک میلیارد درخت توسط رئیس جمهور صادر شد

ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی گفت: دستور کاشت یک میلیارد درخت توسط رئیس جمهور صادر شد.

دریافت

22 MB

دریافت

22 MB

دریافت

22 MB22 MB

منبع: مهر
شناسه خبر: 589531