ary
02 مهر 1401 - 03:00

نبود محل تحصیل برای دانش آموزان حرف غلطی است

وزیر آموزش و پرورش در ارتباط با کمبود تعداد کلاس درس و مدرسه در کشور توضیحاتی را بیان کرد. یوسف نوری در ارتباط با کمبود تعداد کلاس درس و همچنین مدرسه گفت: اینکه عنوان کنیم کلاس درسی وجود ندارد و دانش آموزان محلی برای تحصیل ندارند به هیچ وجه صحیح نیست. او افزود: تعدادی از مدارس دو نوبته هستند و باید به این موضوع توجه بیشتری کرد، متاسفانه تعداد زیادی کلاس داریم که به این شکل فعال هستند و باید برای این دانش آموزان کلاس درس ایجاد کنیم لذا باید به این مسئله رسیدگی کنیم. او افزود: تعدادی از مدارس دو نوبته هستند و باید به این موضوع توجه بیشتری کرد،متاسفانه تعداد زیادی کلاس داریم که به این شکل فعال هستند و باید برای این دانش آموزان کلاس درس ایجاد کنیم لذاباید به این مسئله رسیدگی کنیم.نوری گفت: بر اساس آمار‌های اعلام شده در سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ یازده هزار کلاس درس به صورت دونوبته مشغول به فعالیت خواهند بود. نوری گفت: بر اساس آمار‌های اعلام شده در سال تحصیلی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ یازده هزار کلاس درس به صورت دونوبته مشغول به فعالیت خواهند بود.باشگاه خبرنگاران جوانعلمی پزشکیآموزش و پرورش
شناسه خبر: 753569